Vacatures

Welzijn Rivierstroom zoekt bestuurlijke versterking

Welzijn Rivierstroom is een ondernemende organisatie die zich – samen met inwoners van de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe – inzet voor een leefbare samenleving. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wij bevorderen de samenredzaamheid en brengen mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.

Welzijn Rivierstroom zoekt twee nieuwe bestuursleden.  Voor een goede spreiding over haar werkgebied gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid uit Rhenen en één uit Neder-Betuwe.

Het bestuur heeft een toezichthoudende taak en vergadert vijf of zes keer per jaar. Onze nieuwe bestuursleden moeten in elk geval over affiniteit met welzijnswerk en bestuurlijke ervaring beschikken. Daarbij hebben wij voorkeur voor mensen met een netwerk in Rhenen en/of Neder-Betuwe. Het betreft een onbezoldigde functie.

Bij interesse kunt u voor meer informatie contact opnemen met Jeannette Arends via jeannettearends@welzijnrivierstroom.nl of 0344-602337. Om zicht te krijgen op onze werkzaamheden kunt u www.welzijnrivierstroom.nl bezoeken.


Betaalde functies

Op dit moment hebben we geen betaalde vacatures

 

Vrijwilligerswerk

Kijk op de vrijwilligersvacaturebanken van Buren, Neder-Betuwe of Rhenen.

 

Stagiair

3e jaars stage Welzijn Rivierstroom

2e jaars stage Rhenen

 

Afstudeeropdrachten

Afstuderen bij Welzijn Rivierstroom

 

Meer informatie? bel 0344 602337 of mail naar info@welzijnrivierstroom.nl