Vacatures

Welzijn Rivierstroom zoekt versterking van haar bestuur.

Welzijn Rivierstroom is de organisatie die zich in Buren, Rhenen en Neder-Betuwe inzet voor een leefbare samenleving voor alle inwoners.  Zij  bevordert de samenredzaamheid  en  brengt mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.  Hierbij maakt zij zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook van partners in de zorg, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving.

Wij zijn een enthousiaste en ondernemende organisatie die samenwerkt met andere organisaties op lokaal niveau om welzijnsdiensten te bieden van goede kwaliteit.

Wij zoeken een nieuwe

penningmeester

ter versterking van het bestuur. Zich verbonden voelen met de gemeente Buren, Rhenen en/of Neder-Betuwe is van belang. Het bestuur is eindverantwoordelijk, bestuurt op afstand en heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de directeur. Daarom moeten de bestuursleden kunnen sturen op hoofdlijnen. Het bestuur stelt strategisch beleid vast en controleert de uitvoering. Het bestuur stelt ook de begroting en jaarrekening vast. Het bestuur vergadert maximaal  6 keer per jaar.

Voor de penningmeester vragen wij:

  • ervaring in financiën w.o. het opstellen van een (meerjaren)begroting en beoordelen jaarrekening
  • ervaring in het werken met een externe accountant

Uw reactie graag per mail naar jeannettearends@welzijnrivierstroom.nl (Jeannette Arends, directeur van onze stichting). Voor meer informatie kunt u ook bellen met onze directeur op 0344-602337. Zie ook de website: www.welzijnrivierstroom.nl.

 

 

Stage lopen bij Welzijn Rivierstroom?

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stage of afstudeeropdracht? Welzijn Rivierstroom heeft jaarlijks een aantal stageplaatsen beschikbaar voor hbo-studenten. In overleg kunnen we kijken of het mogelijk is om een afstudeeropdracht bij ons te doen.

Interesse? Neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer: 0344-602337 of stuur een e-mail naar info@welzijnrivierstroom.nl.

 

Voor functies op vrijwillige basis kunt u kijken in de vrijwilligersvacaturebank van gemeente Buren, Neder-Betuwe of Rhenen.