Missie en visie

Missie

Welzijn Rivierstroom wil waar nodig de zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken van individuele burgers en groepen burgers in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe. Daarnaast wil Welzijn Rivierstroom een bijdrage leveren aan de opbouw en het onderhoud van sociale structuren die de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van individuele burgers, groepen burgers en de lokale samenleving stimuleren.

 

Visie

Welzijn Rivierstroom gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet. Waarin actieve burgers elkaar weten te vinden en elkaar hulp en zorg durven vragen én willen bieden. Zo’n samenleving is niet vanzelfsprekend. Soms ontbreekt het burgers aan informatie of vaardigheden om soepel sociaal mee te doen. En soms ontbreken maatschappelijke verbanden die houvast kunnen geven. Waar nodig wil Welzijn Rivierstroom burgers en de lokale samenleving concrete handvatten bieden om zo zelfredzaam en samenredzaam mogelijk te worden en te blijven.

De overheid treedt steeds meer terug als het gaat om het leveren van maatschappelijke diensten. Burgers worden steeds meer op hun eigen kracht aangesproken om daar zelf of samen, waar nodig met ondersteuning, in te voorzien. Het is daarom niet alleen een sociale, maar ook een maatschappelijke noodzaak dat burgers niet alleen zelf zo veel mogelijk zelfredzaam zijn, maar dat zij ook anderen willen helpen om zichzelf te redden en samenredzaam zijn.

U leest meer over onze missie en visie in ons Beleidsplan 2017-2020 .