Bestuur

Het bestuur van Welzijn Rivierstroom is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. Het bestuur werkt volgens de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het bestuur van Welzijn Rivierstroom bestaat uit:

Paul Winters –  Voorzitter
Vacature –  Secretaris
Frans Rijsdijk –  Penningmeester
Gabby Staal –  Algemeen bestuurslid
Vacature – Algemeen bestuurslid