Bestuur

Het bestuur van Welzijn Rivierstroom is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. Het bestuur werkt volgens de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het bestuur van Welzijn Rivierstroom bestaat uit:

Paul Winters Voorzitter
Conny Veldhuizen Secretaris
Frans Rijsdijk Penningmeester
Gabby Staal Algemeen bestuurslid
Simone Veldboer Algemeen bestuurslid
Richard Verwoert Algemeen bestuurslid