Vrijwilligers tevredenheidsmeting

Onderstaande vragen graag kort beantwoorden en/of aankruisen wat van toepassing is

A. Over de keuze voor vrijwilligerswerk

B. Over het vrijwilligerswerk dat u doet

C. Over de begeleiding die gegeven wordt.

D. Over wat u persoonlijk met het vrijwilligerswerk wilt bereiken

Tenslotte