Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en kom je in aanmerking voor extra kinderbijslag voor intensieve zorg aan kinderen. Het is vaak een heel gepuzzel om uit te zoeken waar u recht op heeft. We geven u graag een overzicht van mogelijke vergoedingen.

 • Extra kinderbijslag
  Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag. Je vraagt kinderbijslag aan bij de SVB, www.svb.nl
 • Vergoeding reiskosten
  Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij je gemeente.
 • Woon je samen met degene die je verzorgt?
  En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kan je de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.
 • Parkeerbeleid en –vergoedingen
  Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.
 • Openbaar vervoer
  Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.
 • Vergoedingen van zorgverzekeraars
  Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedingsmogelijkheden voor:
  1 Vervangende mantelzorg
  2 Een mantelzorgmakelaar
  3 Mantelzorgcursussen
  Voorwaarden
  Een aantal belangrijke zaken in het kader van de vergoeding:

  • Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
  • Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld.
  • Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor a) vervangende mantelzorg b) de mantelzorgmakelaar en/of c) mantelzorgcursussen.

  Voor meer informatie over de voorwaarden kan je bij je eigen zorgverzekeraar terecht.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijg je – als zorgverlener – uit het pgb betaald. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Op www. svb.nl vind je een modelovereenkomst.
 • Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten
  Degene die jou verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Je kunt om een tegemoetkoming meerkosten vragen bij je gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten. https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/belastingen
 • Mantelzorgwaardering
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Wil je in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie je zorgt of bekijk hun website om te weten hoe zij mantelzorg waarderen. De gemeente legt in haar verordening vast hoe zij de waardering vormgeeft. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door waardering via groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente. Zorg je voor iemand binnen de gemeente Neder-Betuwe? Dan kan je contact opnemen met het kernpunt https://www.kernpuntnederbetuwe.nl/is/kernpunten/contact<
 • Zorgkosten aftrekken via belasting
  Velen weten het niet, maar als mantelzorger heb je soms recht op teruggaaf via de belastingdienst. Zorg jij bijvoorbeeld voor een chronisch ziek kind of gehandicapte broer die deel uitmaakt van je huishouden? Dan kun je kosten voor zorg onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Je hoeft dan minder belasting te betalen en kunt mogelijk zelfs geld terugkrijgen. Vraag aan een belastingadviseur welke mantelzorgkosten jij kunt aftrekken.

Deze informatie is afkomstig van de website van Rijksoverheid, Belastingdienst, Mezzo en Mantelzorg.nl. Voor eventuele onjuistheden zijn wij niet verantwoordelijk en verwijzen wij u door naar de desbetreffende instanties.

Terug naar nieuws