Wervende Vacaturebeheerder

Binnen het PR-team lever je een belangrijke bijdrage aan de werving van vrijwillige maatjes.

Wie zijn wij en wat doen wij: 
Humanitas Tandem is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen. Een vrijwilliger – een maatje – ondersteunt bij het uitbouwen en versterken van het sociale netwerk, zodat een deelnemer na een jaar weer zelf verder kan.

Werkzaamheden: 
Het regelmatig plaatsen van aangeleverde wervende teksten op verschillende sites, zoals bv. van vrijwilligerscentrales, Indeed en het Oranjefonds heeft prioriteit.
Zin en tijd over? Altijd top als onze teksten via internet op meer plekken terecht komen of als het intranet van grotere organisaties wordt benut.
Je wordt goed ingewerkt voor de huidige medewerker.

Gewenste vaardigheden: 
Basiskennis van de computer is een vereiste. Liefst ervaring met het invoeren van gegevens en (basis)kennis van Word en Excel. Discreet om kunnen gaan met persoonlijke gegevens (geheimhoudingsplicht).

Locatie: 
Werkzaamheden kunnen zowel op onze locatie in Wageningen worden verricht als ook vanuit huis.

Dagen en tijden: Gemiddeld 2 uur per week.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk aantrekkelijk?: 
Humanitas: Gezelligheid, onderdeel zijn van een goed werkende organisatie, persoonlijke ontwikkeling, waardering, contact met vrijwilligers, iets doen voor een ander

Wat bieden wij de vrijwilliger:
Humanitas: Goed ingewerkt worden door de huidige medewerker, begeleiding door de coördinator, toegang tot verschillende themabijeenkomsten, vergoeding van reiskosten

Meer info

Contactpersoon: Miek de Jong
Telefoon: 06-5759 5097
Email: maatjes.nederrijn@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/afdeling/nederrijn
Terug naar vacatures