Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk zoekt vrijwilligers

De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk zoekt hoofden en handen om mee te helpen bij de doorontwikkeling naar een succesvol en financieel gezond Gedachtenismonument.

Vrienden van de Gedachteniskerk Rhenen is een particulier initiatief dat is opgezet om de toekomst van de Gedachteniskerk als nationaal gedachtenismonument en als gebouw met een publieke functie veilig te stellen. Aanleiding is de op handen zijnde sluiting van de Gedachteniskerk als kerkgebouw en de respectievelijke verkoop van het gebouw.

Er zijn vele hoofden en handen nodig om dit initiatief tot een succes te maken. De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk heeft een gefaseerde aanpak voor ogen, waarbij in drie fasen wordt toegewerkt naar het eindscenario. Als de Stichting tot overeenstemming komt met het Parochiebestuur en het Bisdom, zal zij per februari 2022 of zodra overeenstemming is bereikt de exploitatie van de Gedachteniskerk overnemen (Fase 1).

De Stichting is zich al concreet aan het voorbereiden op dat moment en is daarom op zoek naar mensen die vrijwillig en tegen een vergoeding mee willen draaien in het beheer en de exploitatie van de Gedachteniskerk. Alle ideeën en handen hiervoor zijn welkom.

VACATURES
De Stichting zoekt VRIJWILLIGERS die mee kunnen draaien in beheer en exploitatie van de Gedachteniskerk. Denk aan administratieve taken, communicatie in het algemeen en met huurders, agendabeheer, contracten, financiën, coördinatie van en communicatie met vrijwilligers met specifieke taken, openen en sluiten, onderhoud, e.d.

De Stichting is ook op zoek naar een gemotiveerde BEHEERDER die – tegen vergoeding – verantwoordelijkheid kan nemen voor het beheer van de Gedachteniskerk, in samenwerking met huurders en vrijwilligers.

Tot slot zoekt de Stichting ook EXPERTS die kunnen helpen met de vele aspecten en verschillende fasen van het ontwikkelingstraject. Denk aan juridische, financiële en commerciële zaken, maar ook aan fondsenwerving, communicatieve, creatieve, technische en praktische aspecten.

Meer weten over de vacatures? Neem contact op met info@gedachteniskerkrhenen.nl of kijk op https://gedachteniskerkrhenen.nl/

Terug naar vacatures