Secretaris Stichting Welzijns Activiteiten Neder-Betuwe (SWAN)

De Swan biedt ondersteuning bij de organisatie en instandhouding van activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking. De SWAN ontvangt hiertoe subsidie van de gemeente.

Je wordt betrokken bij veel welzijnsactiviteiten. Je hoeft hierbij niet zelf aanwezig zijn maar zorgt mede voor de in stand houding.

Wat zijn de werkzaamheden?
1x Per maand een avondvergadering en het opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter. Het maken van een kort verslag of besluitenlijst van de vergadering. Het (digitaal) archiveren van de stukken. Al met al een paar uur per week. Er is sprake van een bescheiden onkostenvergoeding.

Wat zijn de gewenste vaardigheden?
Het gebruik van een pc/tablet is wel nodig, enig organisatievermogen ook. Verder redelijke taalvaardigheid.

Wat is het werkgebied?
Gemeente Neder-Betuwe. Kantoor van SWAN zit in Opheusden, maar je kunt ook vanuit huis werken.

Wat zijn de dagen en tijden?
Een paar uur per week en in onderling overleg.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk aantrekkelijk?
Je ziet resultaat door deelname van veel vrijwilligers (200!) en mensen die genieten van de geboden activiteiten zoals bijvoorbeeld: gym voor ouderen, soosactiviteiten, biljarten, koersbal, huizen van de dorpskernen, tafeltje dekje, etc.

Wat bieden wij de vrijwilliger?
Een harmonieus bestuur en goede administratieve en digitale ondersteuning in de persoon van een vrijwilliger.

Terug naar vacatures