Secretariële ondersteuning Sport -en beweegkoepel

De sport -en beweegkoepel is een adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van Sport en Bewegen. Zij zoeken secretariële ondersteuning om het bestuur te ontlasten.

De Sport -en Beweegkoepel is een koepelstichting die bestaat uit 4 vertegenwoordigers uit de (sport-)verenigingen van de Gemeente Neder Betuwe. De Sport -en Beweegkoepel Neder Betuwe is opgericht met als doel de belangen te behartigen en ondersteunen van de sportverenigingen in de Gemeente Neder-Betuwe. Dit doen wij door samenwerking en onderling kennis delen toegevoegde waarde te creëren voor de deelnemende verenigingen. De sport -en beweegkoepel is een adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van Sport en Bewegen.

De Sport- en Beweegkoepel is op zoek naar secretariële ondersteuning om het bestuur te ontlasten.

Taken secretariële ondersteuning:

 • Inkomende en uitgaande correspondentie,
 • deelnemers administratie,
 • Bijhouden contactgegevens van leden en andere stakeholders,
 • Beleggen bestuursvergaderingen,
 • o. met de voorzitter opstellen en versturen agenda,
 • Notuleren vergaderingen,
 • Beheer dropbox van het bestuur,
 • Organiseren koepelactiviteiten (uitnodiging opstellen, versturen, locatie regelen, etc),
 • Beheer website (incl. vacaturebank),
 • Maken van afspraken met externe stakeholders,
 • Evt onderhouden externe contacten en/of notuleren van gesprekken met externe contacten .

Er wordt een vrijwilligersvergoeding ter beschikking gesteld van 8 euro per uur tot de maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis van 1800 euro.

Vragen en reacties kunt u sturen naar: Annet.dehaas@wur.nl.

Terug naar vacatures