Redacteur Social Media ZAAP

Handig met Facebook en Insta? Help de Zwerf Afval Pakkers (ZAAP)!

De Zwerf Afval Pakkers (ZAAP) vormen een enthousiast netwerk van aanpakkers in Rhenen, Elst en Achterberg. Individueel en in gezamenlijke acties houden zij een stukje van hun woonomgeving schoon. Fijn voor de leefbaarheid, maar ook voor de natuur.

Omdat het ZAAP vooral jongeren beter en sneller wil bereiken, is de inzet van social media essentieel. Vooral ook, omdat jongeren een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak rond zwerfafval.

De specifieke kennis om optimaal gebruik te maken van Facebook en Instagram ontbreekt binnen het bestuur. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat de gemiddelde leeftijd van de huidige bestuursleden inmiddels vrij hoog is, helaas!

Daarom zou de inzet van extra kennis en ervaring op dat gebied – in de rol van accountbeheer en redacteur – voor ZAAP zeer waardevol zijn en voor het bestuur een enorme verlichting. Betrokkene behoeft niet per definitie deel uit te gaan maken van het bestuur, maar zal wel altijd onder haar verantwoordelijkheid opereren.

Wie ziet het zitten om onze gelederen te versterken en meent voldoende kennis, ervaring en tijd te hebben om social media namens ons in te zetten voor de informatievoorziening namens ZAAP?
Of kent u iemand in uw omgeving, die naar uw mening beschikt over die capaciteiten en daarnaast affiniteit heeft met de doelstellingen van ZAAP? Laat het weten!

Terug naar vacatures