Penningmeester Dorpshuis Ochten

Samen het ontmoetingscentrum nieuw leven inblazen

Het Dorpshuis in Ochten heeft een moeilijke tijd gekend. Een paar jaar terug hadden we te maken met een leeg pand, geen activiteiten, helemaal niets.
Met een klein clubje hebben de bestuurders, de beheerder en de vrijwilligers het Dorpshuis weer op kunnen bouwen en inmiddels begint het goed te lopen en zijn er veel vrijwilligers actief in het Dorpshuis.
De stichting is nu in een fase beland waarbij nieuwbouw aan de orde is. Zij is nu in onderhandeling met de projectontwikkelaar en de gemeente.

Alle bestuursleden
– Zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend en dragen het Dorpshuis een warm hart toe
– Vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en een gezonde toekomst van het Dorpshuis te bevorderen
– Onderschrijven het Strategisch Beleidsplan van het Dorpshuis
– Hebben ervaring/affiniteit met bestuurswerk
– Hebben bij voorkeur ervaring in contacten met overheid en/of maatschappelijke organisaties
– Kunnen een VOG-verklaring overleggen welke vergoed wordt door Stichting Ontmoetingscentrum Ochten

Penningmeester
Naast de algemene competenties wordt van de penningmeester verwacht dat hij/zij:
– Goed inzicht heeft in financiële processen
– Betalingen aan en door het Dorpshuis administratief verwerkt
– Toezicht houdt op de financiële positie van de Stichting

Meer info

Heeft u interesse in deze functie, of mogelijk voor een algemene rol, dan willen wij u uitnodigen om te reageren op deze vacatures. Per mail

stichtingontmoetingscentrumochten@hotmail.com.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de ad interim voorzitter Peter van Essen: 0612981724 of met de secretaris Marja Okkema: 0648147500.

Terug naar vacatures