Mentoren gezocht

Herken je de componenten “Ik regel graag en ga er met plezier op bezoek”? Dan wordt het tijd om contact te zoeken met de Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland.

Wie zijn wij en wat doen wij:
Mentorschap Overijssel Gelderland werft, selecteert, leidt op en begeleidt vrijwilligers die mentor willen worden van iemand die niet (meer) in staat is zijn eigen zorgbelangen te behartigen. De kantonrechter stelt dan een mentorschap in, dat wordt uitgevoerd door de vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van stichting Mentorschap Overijssel Gelderland.

Werkzaamheden:
In de praktijk gaat het om belangenbehartiging op het gebied van zorg en welzijn van kwetsbare cliënten. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat cliënt en mentor matchen, want een vertrouwensband is de basis van goed mentorschap.Omdat onze mentoren onder andere meekijken in zorgdossiers en aanschuiven tijdens een multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk behartigen, worden ze benoemd door de rechter. ” Een goede begeleiding op meerdere vlakken (scholing, casusbespreking, mentoren overleg) is voor de Stichting dan ook essentieel.

Gewenste vaardigheden:
een mentor is een vrijwilliger die…
…goed kan communiceren
…initiatiefrijk is
…vaardig is in besluiten en handelen
…goed kan samenwerken
…onafhankelijk en integer is
…grenzen kan stellen
…het eigen gedrag kritisch kan bekijken
…heeft een zorg gerelateerde MBO 4 opleiding

Locatie: afhankelijk van woonsituatie cliënt

Dagen en tijden: in overleg

Wat maakt dit vrijwilligerswerk aantrekkelijk?:
Het is een boeiende kennis vergarende professionele job met een “bite”. De inzet van een mentor is echt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij heeft nu iemand die voor ze op komt. Dat geeft voldoening aan beide kanten en versterkt zeker de band die je samen opbouwt. Goed mentorschap uit zich in een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Wat bieden wij de vrijwilliger:
De vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.

Meer info

Contactpersoon: Hilde Blankman
Telefoon: 0613345015
Email: info@mentorschapog.nl
Website: http://mentorschapog.nl/
Terug naar vacatures