Begeleider vluchtelingen

Je begeleidt vluchtelingen die nieuw in een van de kernen in de Gemeente Buren komen wonen.

Omschrijving werkzaamheden
Je begeleidt vluchtelingen die nieuw in een van de kernen in de Gemeente Buren komen wonen. Vluchtelingenwerk is op zoek naar vrijwilligers die deze mensen willen helpen zich te settelen. Je helpt hen met het inrichten van de woning, zoeken van een school en huisarts, financiele zaken en het kennis maken met de voorzieningen in de gemeente waar ze komen wonen.

Gewenste vaardigheden
Interesse in andere culturen. Vraaggericht kunnen werken. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Om kunnen gaan met computer. Samenwerkingsgericht. Grenzen kunnen aangeven.

Dagen en tijden
1 a 2 dagdelen per week

Locatie
Bij de client thuis en een van de kernen van de gemeente Buren.
Soms werk je op het kantoor in Tiel van VluchtelingenWerk.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk leuk of interessant?
De werkzaamheden zijn boeiend en zinvol en geven kans een bijdrage te leveren aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers. VluchtelingenWerk biedt professionele ondersteuning, een inwerkprogramma, cursussen en trainingen en een onkostenvergoeding.

 

Meer info?

Contactpersoon: Saskia Klijn
Telefoon: 0344-667 590 of 06-47029210
Email: sklijn@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl

Terug naar vacatures