Bestuurslid communicatie

Ik beteken graag iets voor die mensen die het iets minder goed getroffen hebben dan ik.

Wie zijn wij en wat doen wij:
De VBR bestaat 12,5 jaar en is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Bij Voedselbank Rivierenland werken circa 40 enthousiaste en betrokken vrijwilligers die er iedere week voor zorgen dat circa 100 huishoudens in Tiel en omstreken een goed gevuld voedselpakket ontvangen; er zijn 4 uitgiftepunten in de regio; sinds enige tijd wordt gewerkt met het zgn. winkelconcept. De centrale boodschap van de Voedselbank is verspilling van voedsel en armoede tegengaan. Om dit werk blijvend mogelijk te maken zoekt de Voedselbank verbinding met organisaties in de lokale samenleving (kerken, bedrijven, scholen, stichtingen en particulieren maar ook lokale overheden) die de Voedselbank op diverse manieren willen ondersteunen.

Werkzaamheden:
In goed overleg, het PR- en Communicatiebeleid verder vorm geven. Een aandachtspunt hierbij is er
mede voor zorgen dat de website (https://rivierenland.voedselbankennederland.nl) actueel en
goed leesbaar blijft; kennis en ervaring op dit gebied is gewenst. Ondersteuning bij het beheer is
beschikbaar.

Gewenste vaardigheden: Aantoonbare ervaring in de omgang met hulpverlenende instellingen. Kennis van de sociale kaart;
vermogen mensen van diverse achtergrond aan zich te binden. Hij/zij is in staat tot ontwikkelen en
uitdragen van een (beleids)visie; deelt onverkort in de missie en doelstellingen van de Voedselbank
en weet deze uit te dragen.
Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:
Bekend is met het gebruik van social media en andere actuele digitale communicatietechnieken.

Locatie: Tiel

Dagen en tijden:
Het bestuurslid maakt deel uit van een enthousiast team van 5 bestuursleden dat gemiddeld één
keer per 6 weken vergadert.
De vrijwilligers van de Voedselbank (noch bestuursleden) ontvangen een beloning.
Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 2 uur per week.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk aantrekkelijk?:
Mooie uitdaging en een leuke groep enthousiaste vrijwilligers en bestuur.

Meer info

Contactpersoon: Kees van den Broek, voorzitter
Telefoon: 06 2191 3027
Email: vandenbroekkees@gmail.com
Website: https://rivierenland.voedselbankennederland.nl
Terug naar vacatures