Training ‘Eerste hulp bij psychische problemen’

Voor leden en vrijwilligers van dorpsverenigingen, signaleringsgroepen en andere maatschappelijk betrokken mensen. Een achtergrond in de zorg of GGZ is niet nodig. De training gaat over ‘verward gedrag’: wat moet je weten en wat moet je doen? Deelnemers worden geen hulpverlener.

De gemeente Buren wil graag investeren in een training Mental Health First Aid (vrij vertaald: eerste hulp bij psychische kwetsbaarheid / problemen) voor haar inwoners.

Dat vinden we noodzakelijk en belangrijk in deze tijd, waarin vaak gesproken wordt over “mensen met verward gedrag”, of “verwarde personen”. Over wie hebben we het dan?

Het doel van de training MHFA is om meer bekendheid te geven aan de meest voorkomende psychische aandoeningen, zodat er niet langer een taboe op rust en het meer “gewoon” wordt in onze samenleving.

Daarnaast leren deelnemers aan de training wat ze kunnen doen om iemand met psychische problemen “eerste hulp” te bieden. En er wordt aandacht besteed aan hoe te handelen in geval van crisis.

Het gaat er nadrukkelijk niet om dat de deelnemers aan de training allemaal hulpverlener worden, het gaat erom dat we met elkaar kennis vergroten en leren om situaties beter in te schatten.

Waarom dit bericht?
De gemeente wil de training MHFA in eerste instantie aanbieden aan maatschappelijk betrokken inwoners van onze gemeente. Daarvoor benaderen we rechtstreeks mensen en partijen waarvan wij inschatten dat er wellicht belangstelling is.

Deel dit bericht binnen je organisatie! Er is ruimte voor in totaal 15 deelnemers.

 

Over de training
–      De training Mental Health First Aid bestaat uit vier halve dagen en vindt plaats op 21, 28 juni en 5 en 12 juli 2019. In de Brandweerkazerne in Beusichem.
–      Deelname aan de training is gratis, maar we verwachten wel van de deelnemers dat ze er ook echt op alle vier de data zijn!
–      De training is bedoeld voor mensen die maatschappelijk betrokken zijn, een achtergrond in de zorg of kennis over de GGZ is niet nodig.
–      De training wordt in opdracht van de gemeente verzorgd door Indigo (voor meer informatie, zie: www.indigo.nl)

Voor meer informatie over (de achtergrond van) de training, zie ook de folder die Indigo heeft gemaakt.

Wilt u deelnemen?
De training wordt gegeven in een kleine groep mensen, er zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar. De gemeente doet nu als eerste een uitnodiging aan maatschappelijk betrokken inwoners die we ‘kennen’. Zij hebben voorrang.
Als er geen of onvoldoende belangstelling blijkt te zijn voor deelname, gaan we de uitnodiging voor deze training breder verspreiden. Daarom horen we graag zo spoedig mogelijk of er interesse is.

Aanmelden dus graag zo snel mogelijk, maar liefst voor 10 mei a.s. bij Lia van Beusichem (gemeente Buren): lbeusichem@buren.nl. Zij is ook telefonisch te bereiken via nummer 14 0344.

Terug naar nieuws