Taalvrijwilligers blijven zelf ook leren

Taalvrijwilligers helpen anderen met het spreken, lezen of schrijven van de Nederlandse taal. Een paar keer per jaar komen zij bij elkaar.

Taalvrijwilligers (vlnr) Floor, Hugo, Mariƫtte; Jan en Ben bediscussiƫren met elkaar een stelling over hoe om te gaan met frustratie bij hun taalmaatje.

Onder deskundige leiding van een docent van het ROC praten zij dan over wat zij doen, bespreken ze problemen, stellen ze vragen en leren ze van elkaar. Onderwerpen die aan bod kwamen gingen over inburgering; waar vind je oefenmateriaal en hoe gebruik je het; wanneer stop je en hoe stel je je doelen. De dertien aanwezige taalvrijwilligers becommentarieerden de intervisie na afloop met uitspraken als: verfrissend, veel gelachen, leuke tips, wijzer geworden en veel opgestoken.

Terug naar nieuws