Subsidiekansen voor sportverenigingen

Over de goed bezochte informatieavond voor sportorganisaties in de gemeente Buren waren de aanwezige sportorganisaties lovend. Helder werd wat de verruiming van de btw en de door de overheid in het leven geroepen subsidiemogelijkheden kunnen betekenen voor de sport in Buren.

190110 Subsidiekansen voor sportverenigingen

“Een goed en duidelijk verhaal met voorbeelden uit de praktijk” en “Adequate beantwoording van vragen” kenmerkten de presentatie van de fiscaal adviseur van de gemeente Buren. De uitleg ging over de wijziging per 1 januari 2019 van de wet over de btw-sportvrijstelling en de subsidies die het Rijk ter compensatie heeft ingesteld.

Het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening is vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die daarop betrekking hebben kan niet worden verrekend en vormt een kostenpost.

Ter compensatie is er subsidie voor kosten van onderhoud en investeringen in accommodaties, verduurzaming, en aanschaf en onderhoud van sport- en spelmateriaal. Voor de subsidiepot geldt ‘op is op’, maar de pot wordt, in elk geval voor vijf jaar, jaarlijks weer gevuld. Duidelijk werd dat het – vooral voor kleine amateursportorganisaties – zaak is, er aan het begin van het jaar vroeg bij te zijn. In veel gevallen zal samenwerking met andere sportorganisaties de kansen om te profiteren van de subsidieregeling vergroten. Meer informatie bij Vrijwilligerssteunpunt Buren clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl.

 

Terug naar nieuws