Subsidiekansen voor sportverenigingen

Wat betekent de verruiming van de btw-regels voor sportverenigingen? En wat kunnen de nieuwe subsidiemogelijkheden betekenen voor de sport in Buren?

Het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening is vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die daarop betrekking hebben kan niet worden verrekend en vormt een kostenpost. Ter compensatie is er subsidie voor kosten van onderhoud en investeringen in accommodaties, verduurzaming, en aanschaf en onderhoud van sport- en spelmateriaal.

Voor de subsidiepot geldt ‘op is op’, maar de pot wordt, in elk geval voor vijf jaar, jaarlijks weer gevuld. Duidelijk werd dat het – vooral voor kleine amateursportorganisaties – zaak is, er aan het begin van het jaar vroeg bij te zijn. In veel gevallen zal samenwerking met andere sportorganisaties de kansen om te profiteren van de subsidieregeling vergroten.

Op 9 januari was er in Maurik een informatieavond over de nieuwe subsidiemogelijkheden.

De presentatie van de fiscaal adviseur van de gemeente, Joep Swinkels. Zijn website: https://www.taxnavigator.nl/

Enkele brondocumenten die de fiscaal adviseur nastuurde:

Vragen en antwoorden over de subsidieregeling

Een website met praktische voorbeelden

Enkele aandachtspunten over de btw-sportvrijstelling