Sociale Hygiëne

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van deze wet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Dorpshuizen, sportkantines en andere verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken, moeten minimaal over twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken met een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca.

In het eerste kwartaal van 2022 wilt Welzijn Rivierstroom voor zowel vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe als in Buren weer een cursus organiseren. De kosten van het examen en lesmateriaal zijn voor de cursist of organisatie.
Zijn er vrijwilligers binnen jouw organisatie die hieraan willen deelnemen? Meld jezelf of de vrijwilliger dan aan door een mail te sturen naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl en vermeldt hierbij de naam of namen van de deelnemer(s). De cursus kan alleen doorgaan mits er genoeg aanmeldingen zijn.