Overbelaste vrijwilligers

Vrijwilligerssteunpunt Buren is op zoek naar vrijwilligers die zich overbelast of overvraagd voelen. Door naar oorzaken te kijken en oplossingen te zoeken kan het plezier in vrijwilligerswerk wellicht weer groter worden.

Zo nu en dan krijgt Vrijwilligerssteunpunt Buren signalen dat vrijwilligers overbelast zijn of overbelast dreigen te raken. Het gaat om allerlei soorten vrijwilligers: vrijwilligers bij verenigingen, vrijwilligers die hulp, zorg of ondersteuning bieden en vrijwilligers bij lossere initiatieven. De laatste jaren lijkt er van vrijwilligers steeds meer gevraagd te worden. Actieve Burenaren kunnen terugvallen en ondersteund worden door de opbouwwerker en de vrijwilligersondersteuner van Welzijn Rivierstroom. Deze sociaal werkers willen graag inzicht krijgen in de oorzaken van overbelasting en meedenken over mogelijke oplossingen. Inwoners van de gemeente Buren die zien dat vrijwilligers in hun omgeving overbelast dreigen te raken of die zelf werkdruk ervaren kunnen contact opnemen met Vrijwilligerssteunpunt Buren 0344-602337 vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl. Vanzelfsprekend is het gesprek hierover vertrouwelijk.

Terug naar nieuws