Oproep: vrijwilligers gezocht voor ontmoeting & ontspanning voor vluchtelingen

Op 24 februari 2022 is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Sindsdien is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Inmiddels zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen in Rhenen aangekomen en gehuisvest.

Veel inwoners van Rhenen leven mee met de Oekraïners en willen iets doen. De gemeente gaat momenteel bij de vluchtelingen na waar hun behoefte ligt, onder andere op gebied van ontmoeting en ontspanning. Wat voor activiteiten willen zij en hun kinderen doen? Zodra dat duidelijk is, wordt gekeken bij welke bestaande activiteiten aangesloten kan worden. Zo nodig worden er nieuwe activiteiten opgezet.

 

Wilt u helpen bij ontmoeting & ontspanning voor Oekraïners?

Bijvoorbeeld door hen bij een activiteit op te vangen, welkom te laten voelen en van een kop koffie/thee te voorzien. Of juist door (samen met andere vrijwilligers) een activiteit te begeleiden of zelfs (mede-) te organiseren. Organiseert u zelf activiteiten waar Oekraïners welkom zijn? Ook dan horen we graag van u.

Mail ons!

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger op gebied van ontspanning en ontmoeting? Stuur dan een berichtje naar vrijwilligers@rhenen.nl, waarbij u aangeeft wat u zou kunnen en willen doen. Welzijn Rivierstroom coördineert namens de gemeente Rhenen de vrijwilligers voor ontspanning en ontmoeting.  

Ander vrijwilligerswerk

Naast vrijwilligers voor ontspanning & ontmoeting, is er ook behoefte aan vrijwilligers op andere terreinen. Op de website van de gemeente kunt u zien waar er momenteel behoefte aan is: www.rhenen.nl/oekraine.