Meer vrijwilligerswerk met een WW-uitkering

Voor mensen met een WW-uitkering zijn de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen verruimd. Zij moeten dat dan wel doen bij niet-commerciële organisaties die het algemeen belang dienen. Verdringing van betaalde arbeid mag niet.

Voorheen werden mensen gekort op hun uitkering als zij zich inzetten voor organisaties zonder ANBI- of SBBI-status. Nu kan dat ook bij andere niet-commerciële instellingen die het algemeen belang dienen met algemeen nuttige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan lokale buurtinitiatieven, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, buurtbussen en buurtcentra.
Betaald werk heeft altijd voorrang op vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk moet altijd gemeld worden bij de verantwoordelijke uitkeringsinstantie.

Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering verruimd

Vrijwilligerswerk en Uitkeringen

Terug naar nieuws