Mantelzorgwaardering 2021

De gemeente Buren heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen ook in 2021 waarderen met een VVV- bon van € 30,-. U kunt zich als mantelzorger aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2021.

Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering verzoeken wij alleen ‘nieuwe mantelzorgers’ om zich aan te melden. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021 bij Welzijn Rivierstroom 0344 602337

Wanneer komt u in aanmerking

Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen familieleden, vrienden of buren. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

  • Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of de hulp aan instellingsbewoners. Mantelzorg is onbetaalde hulp. Oppassen op b.v. ‘gezonde kinderen’ is geen mantelzorg. Dit zijn zorg -en opvoedingstaken die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Bent u als mantelzorger ingeschreven bij het Mantelzorgsteunpunt Buren dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Want u ontvangt de mantelzorgwaardering automatisch.

Als u een aanvraag voor de mantelzorgwaardering 2021 heeft ingediend wordt u ingeschreven als mantelzorger en ontvangt u de Mantelzorgnieuwsbrief.

Belangrijk

Om ervoor te zorgen dat u ook echt het mantelzorgcompliment ontvangt is het belangrijk dat het Mantelzorgsteunpunt Buren uw juiste gegevens heeft.

Dus laat het ons even weten als uw situatie gewijzigd is!