Mantelzorgwaardering 2020

De gemeente Buren heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen ook in 2020 waarderen met een VVV- bon van € 50,-. U kunt zich als mantelzorger aanmelden of afmelden voor de mantelzorgwaardering 2020.

Bent u mantelzorger maar heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij het Mantelzorgsteunpunt Buren.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2021

Wanneer komt u in aanmerking
Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen familieleden, vrienden of buren. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

  • Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of de hulp aan instellingsbewoners. Mantelzorg is onbetaalde hulp. Oppassen op b.v. ‘gezonde kinderen’ is geen mantelzorg. Dit zijn zorg -en opvoedingstaken die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Wenst u geen mantelzorgwaardering te ontvangen
Bent u mantelzorger maar wenst u geen mantelzorgwaardering te ontvangen dan kunt u dit ook aangeven

Geregistreerd als mantelzorger
Staat u als mantelzorger geregistreerd bij het Mantelzorgsteunpunt Buren dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Want u ontvangt de mantelzorgwaardering automatisch.

Als u een aanvraag voor de mantelzorgwaardering 2020 heeft ingediend wordt u ingeschreven als mantelzorger en ontvangt u de Mantelzorgnieuwsbrief.

Belangrijk
Om ervoor te zorgen dat u ook echt het mantelzorgcompliment ontvangt is het belangrijk dat het Mantelzorgsteunpunt Buren uw juiste gegevens heeft.

Dus laat het ons even weten!