Mantelzorgwaardering 2019

De gemeente Buren heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen ook in 2019 waarderen met een VVV- bon van € 35,-. U kunt zich nog steeds aanmelden als mantelzorger bij het Mantelzorgsteunpunt van Welzijn Rivierstroom!

Bent u mantelzorger en heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij het Mantelzorgsteunpunt?
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2020.
Mantelzorg is alle onbetaalde hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.

Oppassen of een spelletje doen op b.v. ‘gezonde kinderen’ of af en toe een boodschap doen, is geen mantelzorg. Dit zijn taken die in redelijkheid worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Als u een aanvraag voor de mantelzorgwaardering 2019 heeft ingediend wordt u ingeschreven als mantelzorger en ontvangt de Mantelzorgnieuwsbrief en kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Mantelzorgsteunpunt Buren.

Aanmelden https://www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-buren/mantelzorger/mantelzorgwaardering-2019/

Meer informatie, neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom, tel. 0344 602337

Terug naar nieuws