Hulp nodig bij het op orde krijgen van financiën in de gemeente Rhenen?

In gemeente Rhenen kunt u met vragen over financiën terecht bij de formulierenbrigade. De formulierenbrigade bestaat uit deskundige vrijwilligers die u kunnen helpen met diverse problemen. Ze ondersteunen u bijvoorbeeld bij het doen van aanvragen (hulp bij het invullen van formulieren), helpen bij het formuleren van uw problemen, verwijzen eventueel door naar gemeentelijke en particuliere instanties en helpen bij de administratie.

De Formulierenbrigade biedt hulp bij het invullen van formulieren zoals:

kwijtschelding gemeentebelastingen, kwijtschelding waterschapsbelasting, aanmelding voedselbank, aanvragen bijstand, aanvragen bijzondere bijstand, aanvragen Noodfonds, aanvragen minimaregelingen, aanvragen DigiD, aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag.

U kunt een afspraak met de Formulierenbrigade maken door te bellen met tel: 06-83 38 89 30 en dan uw naam en telefoonnummer door te geven. U wordt dan teruggebeld over het tijdstip dat u kunt komen en wat u mee moet nemen. Het adres is: Westpoort, Veerweg 1 Rhenen