Gezocht: Meedenkers voor vrijwillige inwonerondersteuning

Als inwoner van Neder-Betuwe kun je in een situatie terecht komen waarbij extra ondersteuning welkom is. De gemeente wil voor deze ondersteuning deskundige vrijwilligers inzetten als aanvulling op professionele ondersteuning. Vrijwillige inwonerondersteuners kijken vanuit de leefwereld van de inwoner en kunnen meedenken bij het vinden van passende ondersteuning.

Welke Meedenkers zoeken wij?

Weet jij uit ervaring hoe het is om met een bepaalde problematiek te moeten leven? En wil jij anderen helpen? Kom je uit de buurt of weet je de weg te vinden naar de ondersteuningsmogelijkheden die Neder-Betuwe binnen haar gemeente heeft? Ken je de cultuur en de gewoonten van de meeste inwoners van deze gemeente? En verplaats jij je makkelijk in de ander zodat je je goed kunt inleven in wat de ander nodig heeft? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als je naast al deze ingrediënten ook bereid bent een training te volgen en intervisie met andere Meedenkers als verrijking van je werkzaamheden ziet, lees dan verder!

Waarmee help je de inwoner?

 • een diagnose onder woorden te brengen
 • herkenning te zoeken bij iemand die hem begrijpt en naast hem staat
 • Je fungeert als klankbord door het geven van uitleg en bespreken van de mogelijkheden die door een professional zijn gegeven
 • de weg te vinden naar het kernpunt of de huisarts of een specialist bekend met deze beperking of stoornis.
 • omgaan met een psychische kwetsbaarheid of beperking
 • omgaan met onbegrip door om te gaan met reacties uit zijn omgeving
 • grenzen stellen
 • organiseren/structureren van de eigen dag.

 

 • Indien gewenst breng je iemand in contact met lotgenoten
 • Al dan niet samen met een professional organiseren van themabijeenkomsten (collectieve aanpak).
 • Meedenken over de ondersteuningsvragen in de toekomst

 

Welke competenties heb jij in huis?

 1. Je bent betrokken en toegankelijk
 2. Je hebt oog voor alle leefgebieden
 3. Je observeert en bent alert
 4. Je ondersteunt bij het maken van eigen keuzes
 5. Je ondersteunt bij (sociale) netwerkontwikkeling
 6. Je werkt overzichtelijk en cliëntgericht
 7. Je werkt samen en stemt af
 8. Je bewaakt zijn of haar eigen grenzen
 9. je hebt je eigen ervaring doorleeft en in staat hier bovenuit te stijgen

 

MEE GELDERSE POORT EN WELZIJN RIVIERSTROOM

MEE Gelderse Poort en Welzijn Rivierstroom verzorgen gedurende het project Koplopers Onafhankelijke Cliëntondersteuning de werving, scholing, coaching en intervisie van de vrijwilligers/ de Meedenkers. Behalve de inzet in deze rol, hebben ze een belangrijke rol in het contact met de gemeente en het bekend(er) maken van de mogelijkheden van ondersteuning voor inwoners met een (toekomstige) ondersteuningsvraag.

INTERESSE?
Graag ontvangen we een motivatie waarin je kort vertelt (maximaal 1 A4 of een filmpje van 1 minuut) over wie je bent, je achtergrond en wat je motivatie is voor deze rol. Om dit project in Neder-Betuwe te starten zoeken we minimaal zes mensen. Je ontvangt voor jouw inzet een vrijwilligersvergoeding.

Informatie
Stuur je motivatie voor 31 mei 2022 naar Esther Morren. Haar e-mailadres is esthermorren@welzijnrivierstroom.nl . Voor vragen neem je contact op met Esther Morren op 06 334 210 37 of Christel de Krosse- Adviseur en projectleider Inclusie / MEE Gelderse Poort op c.dkrosse@meegeldersepoort.nl  en het mobiele nummer is 06-10010356