Ik zoek praktische hulp

Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers

Uw taak van mantelzorger kan wat lichter worden als er huishoudelijk werk van u wordt overgenomen. U kunt gebruikmaken van de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning voor Mantelzorgers (HOM) als degene voor wie u zorgt, in de gemeente Rhenen woont. U kunt de huishoudelijke hulp inzetten in het huishouden van degene die u verzorgt of in uw eigen huishouden, als u zelf ook in de gemeente Rhenen woont.

Hoe kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen?
U kunt bij het Sociaal Team van de gemeente Rhenen melden dat u gebruik wilt maken van de HOM-regeling.
• telefonisch via de Rhenense Publieksbalie: 0317 681 681 en vragen naar iemand van het Sociaal Team
• per e-mail: een berichtje sturen aan wmo@rhenen.nl
• met het digitale meldingsformulier Wmo (link)

Wie kunnen er huishoudelijke ondersteuning krijgen en hoeveel?
Zorgt u meer dan 8 uur per week voor iemand? Dan kunt u 1x per 2 weken 2 uur hulp krijgen bij huishoudelijke taken. Dit is voor een periode van maximaal 3 maanden.

Zorgt u al langer dan drie maanden voor iemand? En meer dan 8 uur per week? Dan kunt u 1x per 2 weken 3 uur hulp krijgen bij huishoudelijke taken en 2x per jaar 4 uur hulp bij de grote schoonmaak. Dit is voor een periode van maximaal 1 jaar.

Mantelzorgers jonger dan 18 jaar die een gezinslid verzorgen/ondersteunen: hier is de huishoudelijke ondersteuning altijd maatwerk.

De bedoeling is dat de huishoudelijke ondersteuning uw taak lichter maakt, zodat u de mantelzorg kunt volhouden. Als het aantal uren hulp daar niet genoeg voor is, kan de consulent van het Sociaal Team van de gemeente Rhenen een maatwerk oplossing zoeken.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage in de kosten van € 5,08 per uur. Is uw inkomen te laag, dan kan het Sociaal Team van de gemeente Rhenen met u een oplossing zoeken.