Ik wil een training of cursus volgen

Als mantelzorger kun je behoefte hebben aan een training of cursus. Bijvoorbeeld over het stellen van grenzen, het omgaan met een bepaald ziektebeeld of het verwerken van verlies. Hieronder vindt u wat het Mantelzorgknooppunt Rhenen op dit moment aanbiedt.

Achterdocht of boosheid bij dementie, hoe ga ik ermee om?

Als iemand dementie heeft, verandert zijn of haar gedrag. Dat kan erg lastig zijn. Hij of zij wordt bijvoorbeeld achterdochtig, passief of erg ongeremd. Op dinsdag 24 september 2019 geeft trainer Monica Blokker in een avondvullende workshop handvatten om met veranderend gedrag om te gaan.

De voorbeelden van veranderend gedrag zijn divers. ‘Mijn man wil altijd de telefoon op de luidspreker als ik met iemand bel’. ‘Mijn vrouw blijft ’s nachts maar heen en weer lopen.’ ‘Mijn man schreeuwt nu zo vaak tegen me.’ Voor een partner, (schoon)zoon of (schoon)dochter is dit heel lastig. Het is vermoeiend en soms ook kwetsend.

Daarom is het belangrijk te begrijpen waar het gedrag uit voortkomt. Hoe werkt het geheugen van mensen met dementie? Wat zijn belangrijke signalen? Wat is de betekenis ervan? Trainer Monica Blokker toont aan dat gedragsverandering het gevolg is van onvervulde behoeften. Ze geeft verschillende handvatten voor een positieve omgang met elkaar.

Nieuwe inzichten over mensen met dementie komen ruimschoots aan bod. Een bewezen methodiek is bijvoorbeeld de positieve benadering van Teepa Snow. Zij is een veelgevraagde spreker in de VS en Canada en heeft haar eigen Positive Approach Community (PAC) opgericht. Haar visie en die van sociaal geriater Anneke van der Plaats lopen als een rode draad door de workshop.

De workshop ‘Positief omgaan met veranderend gedrag bij dementie’ is op dinsdag 24 september van 19.00 – 21.00 uur in de Vlam, Beukenlaan 2, Rhenen. Opgave voor deze workshop via Kitty van den Hoek (Mantelzorgknooppunt), 06 45849059 en mantelzorg@rhenen.nl.