Ik wil een training of cursus volgen

Als mantelzorger kun je behoefte hebben aan een training of cursus. Bijvoorbeeld over het stellen van grenzen, het omgaan met een bepaald ziektebeeld of het verwerken van verlies. Hieronder vindt u wat Welzijn Rivierstroom en/of haar partners op dit moment aanbieden.

Cursus ‘Ruimte voor de mantelzorger’ – start februari 2019

Vanaf februari 2019 verzorgt Richard Koekoek een tweewekelijkse cursus voor mantelzorgers. De cursisten komen 10 keer bij elkaar, overdag, van 10 tot 12 uur. In deze cursus gaat u dieper in op de verschillende aspecten van het balanceren in een druk, zorgzaam leven. Degene voor wie u zorgt, is ook van harte welkom! Corien Doornebal van Corea Do verzorgt een creatieve activiteit waar hij of zij aan deel kan nemen. Alleen rustig koffiedrinken mag uiteraard ook.

Meer informatie en opgave voor deze cursus bij Kitty van den Hoek, mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl en 06 45 84 90 59.