Ik wil een training of cursus volgen

Als mantelzorger kun je behoefte hebben aan een training of cursus. Bijvoorbeeld over het stellen van grenzen, het omgaan met een bepaald ziektebeeld of het verwerken van verlies. Hieronder vindt u wat Welzijn Rivierstroom en/of haar partners op dit moment aanbieden.

Cursus ‘Nu ruimte voor jou’ – start 12 februari 2019

Even stil staan bij jezelf, bij je eigen behoeften, verlangens en wensen.
Dinsdag 12 februari starten zeven mantelzorgers uit Rhenen met de cursus ‘Nu ruimte voor jou’. De cursus biedt mantelzorgers die zich overbelast voelen waardevolle nieuwe inzichten en ervaringen.

De cursus bestaat uit tien tweewekelijkse bijeenkomsten over een periode van 5 maanden. U komt gezamenlijk met degene voor wie u zorgt of alleen. Corien Doornebal van Corea Do verzorgt een creatieve activiteit waar hij of zij aan deel kan nemen. Alleen rustig koffiedrinken mag uiteraard ook.

De bijeenkomsten starten om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur.

In de bijeenkomsten gaan we aan de slag met vragen als:
Hoe kan ik anders omgaan met mijn schuldgevoel?
Hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken?
Hoe kan ik de zorg meer loslaten?
Hoe kan ik mijn ‘accu’ weer opladen? Hoe kan ik minder piekeren?
Hoe neem ik meer regie?
Hoe blijf ik geduldig als ik niet lekker in mijn vel zit?
Hoe ga ik om met mijn gevoelens van verlies en rouw?

‘De cursus heeft echt geholpen om mijn patronen te doorbreken. Ik ervaar meer rust en ruimte in mijn hoofd en in mijn doen en laten.’ – Jan de Graaf

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de volgende cursus of informatie aanvragen door een bericht te sturen naar Jolanda van Sloten (Gemeente Rhenen), via email: jolanda.van.sloten@rhenen.nl, of haar te bellen via het algemene nummer van de gemeente: 0317-681 681.