Mantelzorgwaardering 2021

De gemeente Buren heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen ook in 2021 waarderen met een VVV- bon van € 30,-. U kunt zich als mantelzorger aanmelden of afmelden voor de mantelzorgwaardering 2021.

Bent u mantelzorger maar heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt bij het Mantelzorgsteunpunt Buren?
Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering verzoeken wij alleen ‘nieuwe mantelzorgers ‘ om het bijgaande aanvraagformulier volledig in te vullen.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.

Wanneer komt u in aanmerking
Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen familieleden, vrienden of buren. Maar waar hebben we het eigenlijk over als we het over mantelzorg hebben? Wat verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder?

  • Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten of de hulp aan instellingsbewoners. Mantelzorg is onbetaalde hulp. Oppassen op b.v. ‘gezonde kinderen’ is geen mantelzorg. Dit zijn zorg en opvoedingstaken die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.
  • U biedt mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Buren.

Wenst u geen mantelzorgwaardering te ontvangen
Bent u mantelzorger maar wenst u geen mantelzorgwaardering te ontvangen dan kunt u dit ook aangeven op dit formulier.

Geregistreerd als mantelzorger
Staat u als mantelzorger geregistreerd bij het Mantelzorgsteunpunt Buren dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Want u ontvangt de mantelzorgwaardering automatisch.

Als u een aanvraag voor de mantelzorgwaardering 2021 heeft ingediend wordt u ingeschreven als mantelzorger en ontvangt de Mantelzorgnieuwsbrief en kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van het Mantelzorgsteunpunt Buren.

Belangrijk
Om ervoor te kunnen zorgen dat u ook echt het mantelzorgwaardering ontvangt is het belangrijk dat het Mantelzorgsteunpunt Buren uw juiste adresgegevens heeft. Dus laat het ons even weten!

Adreswijzigingen doorgeven, gebruik dan dit formulier

Alleen invullen als u niet geregistreerd staat als mantelzorger of als u geen mantelzorgwaardering wilt ontvangen.