Een bewaarblik in tijden van corona voor ouderen in de gemeente Buren

De tweede coronagolf zal er toe leiden dat veel zelfstandig wonende ouderen extra alert moeten blijven in de komende herfst en winterperiode. Minder contact, omdat je qua leeftijd tot de risicogroep behoort, valt veel ouderen zwaar, zo bleek tijdens de eerste coronagolf.

Om op een leuke en veilige manier contact te blijven houden, hebben Welzijn Rivierstroom en de GGD Gelderland Zuid in opdracht van de gemeente Buren het Burense bewaarblik ontwikkeld. Het bewaarblik bevat leuke inhoud en tips om deze moeilijke periode door te komen. Het wordt bezorgd door vrijwilligers uit de verschillende dorpen van de gemeente Buren.

In een samenwerkingsnetwerk rond ouderen, zijn ouderen geselecteerd, die een hart onder riem kunnen gebruiken. Iedere maand krijgt het bewaarblik een leuke en verrassende nieuwe aanvulling. Op deze manier onderhouden we op een leuke manier via een veilig contact vinger aan de pols.

Het eerste Burense bewaarblik wordt uitgereikt in de week van ‘één tegen eenzaamheid’ op maandag 5 oktober door wethouder Nico Wiendels (nader bericht volgt)

Inwoners die zich aangesproken voelen om als vrijwilliger mee te doen aan de actie, kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom. Nodig: een paar uur per maand voor de aankomende maanden (tot maart) blikjes verspreiden. Welzijn Rivierstroom.  info@welzijnrivierstroom.nl    0344 602 337