De onafhankelijke cliëntondersteuner Neder-Betuwe

Het kan zijn dat u een gesprek met iemand van een instantie hebt, maar dit liever samen met iemand doet die u ondersteunt in het gesprek. Of dat u het fijn vindt wanneer iemand u helpt bij het kiezen van zorgoplossingen voor uzelf of een familielid. Zorgvragers en mantelzorgers krijgen gratis hulp bij het vinden van de beste zorgoplossing.

Alle inwoners uit de gemeente Neder-Betuwe kunnen hier gebruik van maken met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Er zijn drie organisaties die deze cliëntondersteuning kunnen bieden:

 1. Mories Driessen van MEE Gelderse Poort
  e-mail: m.driessen@meegeldersepoort.nl
  tel. 06 – 10010383
  www.meegeldersepoort.nl
 1. Mark de Grauw van Adviespunt Zorgbelang
  e-mail: sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl
  tel. 06 – 53885672
  www.zorgbelanginclusief.nl
 1. Corine Rademaker-Groenendijk
  e-mail: info@helpendehanden.nl
  tel. 0348 – 489970
  www.helpendehanden.nl

Recht op ondersteuning bij zorg en hulp
Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt of aanvraagt. De wet bepaalt dat iedereen die deze zorg of hulp nodig heeft, recht heeft op gratis ondersteuning. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met één van de drie organisaties:

Hulp en advies
De cliëntondersteuner helpt u om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie, advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig hebt. De cliëntondersteuner helpt bij het:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning nodig is;
 • regelen van de juiste hulp;
 • afstemmen van de verschillende soorten hulp;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Onafhankelijk en gratis
Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente, het zorgkantoor en zorgverleners. Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners.

Deze informatie vindt u ook op: https://www.kernpuntnederbetuwe.nl/is/een-vraag-over-2/zorg-en-ondersteuning/zorg-aanvragen/clientondersteuning