De laatste levensfase thuis doorbrengen

Als iemand niet meer te genezen is en de stervensfase komt dichtbij dan hebben veel mensen de wens om thuis te sterven. Voor mantelzorgers, familie en vrienden is het een fijne gedachte dat hun dierbare in deze laatste kostbare tijd in zijn eigen vertrouwde omgeving kan zijn. Maar de verzorging kan heel zwaar worden ondanks hulp van huisarts, thuiszorg en anderen.

De hulp van een vrijwilliger geeft steun en de zorg kan even gedeeld worden. Is thuis sterven niet mogelijk dan kiezen mensen vaak voor een omgeving die zoveel mogelijk op thuis lijkt, bijvoorbeeld een Hospice.

In beide situaties kan ondersteuning geboden worden door de inzet van speciaal opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers bieden steun aan zowel de zieke als ook aan de mantelzorgers en andere naasten.

In de thuissituatie kunnen vrijwilligers, afhankelijk van de hulpvraag, ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en zelfs ’s nachts worden ingezet.
VPTZ Rivierenland is actief in de gemeente Tiel, Buren en Neder-Betuwe en het Hospice Tiel

Voor contact over hulpaanvragen, vrijwilligerswerk en andere informatie:

Coördinator Elly Tazelaar
(thuisvrijwilligers)
Coördinator Elly Hol-de Bie
(Hospice vrijwilligers)
Telefoon 06-53 71 55 25
Email coordinator@vptzrivierenland.nl
Terug naar nieuws