Cursus Sociale Hygiëne in Ingen

Vrijwilligersorganisaties die alcohol willen schenken hebben een vergunning van de gemeente nodig. Daarvoor is een diploma Sociale Hygiëne vereist. Op verzoek van Vv ISC Ingen organiseert Vrijwilligerssteunpunt Buren een cursus Sociale Hygiëne op de woensdagavonden 4 en 18 september.

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van deze wet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Dorpshuizen, sportkantines en andere verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken moeten minimaal over twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken met een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. De training van twee avonden plus zelfstudie bereidt voor op het examen Sociale  Hygiëne.

Kosten: Vrijwilligerssteunpunt Buren biedt de cursus voor vrijwilligers gratis aan. Het aan te schaffen boek € 31,- en de examenkosten zijn wel voor eigen rekening of voor rekening van de organisatie waar de deelnemer vrijwilliger is. De examens zijn op diverse data en diverse plaatsen elders in Nederland. Een digitaal examen via een examencentrum is de goedkoopste oplossing (€ 137,50).

Cursus Sociale Hygiëne
Wanneer:     2 avonden op woensdag 4 en 18 september 2019.
Tijd:                Inloop 18.30 uur. Start 19.00 uur. Einde 22.00 uur
Locatie:         Kantine Voetbalvereniging Ingense Sportclub, Verhuizensestraat 8, 4031 KS te Ingen
Docent:          Charles van Tongeren.
Meenemen: Theorieboek Sociale Hygiëne

Boek kopen
Het theorieboek is voldoende. De examentraining vindt plaats in de lessen.

Examens

Aanmelding is verplicht doe dat online hieronder.

Velden met een * zijn verplicht

Wij sturen automatisch een kopie van uw aanmelding naar uw mailadres. Uiterlijk 1 week voor de workshop begint sturen wij u een herinneringsmail.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de workshop waarvoor u zich heeft opgegeven en de eventuele informatie uit de workshop die wij achteraf eenmalig sturen. 4 weken na deze workshop verwijderen we uw gegevens.

Terug naar nieuws