Corona-steun

Ook verenigingen en stichtingen kunnen profiteren van noodmaatregelen van de overheid. Voor bijvoorbeeld de eenmalige gift van € 4000,- is de SBI-code waaronder je bij de KvK bent ingeschreven, het belangrijkste criterium.

Als je schade lijdt door de noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten of het negatieve reisadvies én je hoofdactiviteit heeft de juiste SBI-code, dan kun je in aanmerking komen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4000,-. Het geld is vrij te besteden en wordt niet fiscaal belast.

Aanvraag eenmalige tegemoetkoming

Soms heeft een vereniging of stichting mensen in dienst. Dan kan de tegemoetkoming in de loonkosten interessant zijn. Naast enkele andere voorwaarden is omzetverlies het belangrijkste criterium.

Informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Op de website van de Kamer van Koophandel staat een handige Regelingencheck.