Behapbaar besturen tips en tricks

De duizenden verenigingen en stichtingen die Nederland rijk is, worden veelal bestuurd door vrijwilligers. Gedreven mensen die hun kennis, kunde, hart en ziel inzetten voor hun passie, hun overtuiging en/of hun medemens. Tips voor vrijwilligers die goed en prettig willen besturen.

Bestuurders dreigen door de samenleving overvraagd te worden. In een bondig artikel doen Lucas Meijs en Tim S. Jongers een paar voorstellen om besturen voor alle betrokkenen zo prettig mogelijk te houden. Dat doen zij met (eigenlijk) logische adviezen, ontnuchterende constateringen en stellingen die de moeite waard zijn om eens op een bestuursvergadering op tafel te leggen.

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

Terug naar nieuws