Basiscursus EHBO voor verenigingen in Neder-Betuwe

Elk jaar raken in Nederland zo’n 7,6 miljoen mensen gewond door een ongeval. Dit kan thuis of op straat gebeuren, maar ook bij de plaatselijke kaartclub of tijdens de voetbaltraining. Als je dan als vrijwilliger aan het werk bent, komen EHBO-vaardigheden goed van pas. Het Vrijwilligerssteunpunt van Welzijn Rivierstroom biedt daarom voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe kosteloos een cursus EHBO aan.

Over de cursus
De EHBO-cursus leert de cursisten de basiskennis van EHBO. Je leert alle vaardigheden die nodig zijn om adequaat eerste hulp te kunnen verlenen, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED. Je leert hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt, de toestand beoordeelt en de hulpdiensten alarmeert. Onder begeleiding van een gecertificeerde Rode Kruis instructeur leer je eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met bewusteloosheid, kneuzing, verstuiking, verslikking/verstikking, ontwrichting, huidwond, botbreuk, bloeding, vergiftiging, brandwond, nek- en wervelletsel, pijn op de borstkas en beroerte.

Wanneer je de cursus goed afrondt, krijg je na afloop van de cursus een Europees erkend Rode Kruis EHBO-certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig en te verlengen door een herhalingscursus te volgen.

Data en locatie
De cursus bestaat uit vier uur E-learning (online) en vier uur klassikaal. De tijden voor de E-learning kunnen de deelnemers zelf indelen. Als een deelnemer het lastig vindt om dit zelfstandig op de computer te doen, kan Welzijn Rivierstroom hierbij helpen. Het E-learning gedeelte moet voltooid zijn vóór de klassikale bijeenkomst. Deze vindt plaats op 29 november in de avond.

Aanmelden
Iedereen die vrijwilliger is binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie in Neder-Betuwe kan kosteloos meedoen. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 3 november door een mail te sturen naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl. Vermeldt hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s), hun mailadres(sen) en telefoonnummer(s) en de naam van de organisatie of vereniging.

De locatie en definitieve tijden worden nog bekend gemaakt. De cursus gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen en vol is vol, dus meld je snel aan!

Bij vragen kan contact worden opgenomen met sociaal werker Lisanne Gesthuizen, via 06 19544160 / vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl.