Als vrijwillig ouderenadviseur op huisbezoek gaan

Zes enthousiaste reacties van vrijwilligers heeft Welzijn Rivierstroom ontvangen op de oproep voor een vrijwillig ouderenadviseur. Er is nog plek voor zeker vier vrijwilligers, dus meld je aan.

In maart 2021 start het project ‘preventief huisbezoek’ in de kernen van de gemeente Buren.
Voor dit project komt Welzijn Rivierstroom graag in contact met vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij inwoners 75+.
Het huisbezoek heeft als insteek ‘hoe gaat het met u’?

Wij bieden een training van 4 dagdelen aan waarin o.a. gesprekstechniek, luisteren en het overbrengen van informatie en advies aan de orde komt. Als het project eenmaal loopt zijn er om de zes weken informatiebijeenkomsten voor de vrijwilligers en worden thema’s op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en gezondheid uitgewisseld.

Heb je 1 of meer dagdelen per week tijd over? De huisbezoeken plan je in overleg met de persoon die je bezoeken gaat.

Voor meer informatie ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl, mob.06 22154619

‘hoe gaat het met u’?

Fotograaf: Afbeelding van Tumisu via Pixabay