Aandacht voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Mantelzorgsalon

Tijdens de mantelzorgsalon op 3 maart, vertelt een medewerker van Pluryn en een ervaringsdeskundige over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Als iemand getroffen wordt door een hersenletsel heeft dit veel gevolgen en kan het leven van de persoon zelf en de mensen in zijn directe omgeving enorm veranderen.

Na een korte presentatie over ‘het brein’ volgt een ervaringsverhaal van een vrouw, zij was toen moeder van drie kinderen. Op jonge leeftijd heeft zij NAH opgelopen en op latere leeftijd werd zij ook mantelzorger voor haar echtgenoot, die ook NAH opliep.

NAH kan ontstaan na bijvoorbeeld een ongeval, hersenbloeding, hersentumor of zuurstofgebrek. De gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Ook de zichtbaarheid van de gevolgen kan sterk verschillen.

Zichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld een verlamming maar vooral de onzichtbare gevolgen kunnen voor je zelf en anderen lastig zijn.  De gevolgen zijn bijvoorbeeld geheugenproblemen, slaapproblemen, moeite met het vinden van woorden, weinig overzicht, oriëntatieproblemen, vervlakking van emoties, weinig energie, prikkelbaarheid, impulsief gedrag, moeite in de omgang met anderen, depressie of juist overenthousiast gedrag.

Tijdens de mantelzorgsalon is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen over NAH.

Aanmelden en informatie: Welzijn Rivierstroom tel 0344-602337. email: ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl

U bent hartelijk welkom in het Huis van Maurik (de Valentijn), Saffatinstraat 84 in Maurik.

Inloop mantelzorgsalon vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.