Aan iedere kant van de schutting woont een ander verhaal

Waar nieuwe bewoners zich vroeger altijd even kwamen voorstellen, zie je dat tegenwoordig steeds minder. Jammer, want als je elkaar kent, loop je sneller even langs om iets te bespreken. Zeker als je overlast van je buren ervaart, is het fijn als je goed contact met elkaar hebt. Elke schutting heeft twee kanten en aan iedere kant woont een ander verhaal. Hoe goed ken jij je buren?

Onbekend maakt onbemind

Bij buurtbemiddeling kunnen mensen terecht die overlast ervaren van hun buren. We merken dat mensen vaak zelf invullen waarom een buur zich op een bepaalde manier gedraagt. Maar als we het echte verhaal kennen, ontstaat er misschien wel een heel ander beeld. Mensen irriteren zich ook minder snel aan elkaar als ze elkaar kennen, blijkt uit onderzoek.

Geluidsoverlast

Natuurlijk zijn er mensen die zich eerder irriteren aan geluiden dan andere mensen. Ben jij zo iemand? Zet dan eens wat vaker muziek op in je huis (niet te hard) zodat je niet meer gefocust bent op het geluid van de buren en je er minder last van hebt. Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl, daar staan veel praktische tips over hoe om te gaan met problemen met de buren.

Buurtbemiddeling

Kom je er niet uit met je buren? Bel dan met buurtbemiddeling. Wij helpen graag!

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg. Kom je er niet uit met je buren? Neem dan contact op met Jolanda Huizinga. Telefoon 06-47 54 72 77 of e-mail: jolandahuizinga@welzijnrivierstroom.nl

Meer informatie: www.welzijnrivierstroom.nl/buurtbemiddeling