Corona informatie hulp

Gemeente
Buren

0344 602337 Meer info

Gemeente
Neder-Betuwe

0344 602337 Meer info

Gemeente
Rhenen

0317 681681 Meer info

KLAAR VOOR ELKAAR

Over Welzijn Rivierstroom

Welzijn Buren en Adviespunt Neder-Betuwe gaan vanwege uitbreiding van werkzaamheden in  de gemeente Rhenen verder onder een nieuwe naam, Welzijn Rivierstroom.

Welzijn Rivierstroom is een ondernemende organisatie die zich samen met inwoners in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe inzet voor een leefbare samenleving voor alle inwoners. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving. We bevorderen de samenredzaamheid en brengen mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt.

Meer informatie